Tandartspraktijk overnemen of oprichten?

Moet ik een praktijk overnemen of vanaf 0 oprichten? Een vraag waar veel ondernemende tandartsen aan denken en aan elkaar stellen? 

Ondanks het grote contrast tussen overname en oprichting, is er geen eenduidige en uniforme antwoord die voor iedereen van toepassing is. Hoewel een overname voor de meeste tandartsen/mondhygiënisten werkbaar is, is dat niet altijd het geval bij het oprichten van een praktijk met 0 patiënten. Dat laatste doet meer beroep op uw skills van het ondernemerschap.

Bij het overnemen van een reeds draaiende praktijk betaalt u een koopsom bestaande uit goodwill en inventaris (uitgaande van vestiging in huurpand). Direct ná de overname verandert er niet veel. Het enige wat verandert is de eigenaar. De agenda staat normaliter al gevuld met dezelfde aantal afspraken als vóór de overname. De eerst volgende declaratie is een maand later en daaruit worden alle kosten betaald (loonkosten, honorarium behandelaren, huur van het pand, materialen, eigen omzet, aflossing eventuele vreemd vermogen (lening bank).

Bij het oprichten van een praktijk met 0 patiënten, is eveneens een investering vereist. Vooraf aan het kiezen van een locatie en praktijkruimte, is een concurrentie analyse noodzakelijk. De praktijkruimte moet verbouwd worden, denk daarbij aan het leidingwerk voor de stoelen. Er moet zelfs een loodgieter de kruipruimte in om het leidingwerk te realiseren (tenzij voor een standalone unit wordt gekozen). 

Krachtstroom voor de thermo en afzuiger. Dit moet worden geïnstalleerd door gecertificeerde vakmensen, zodat de praktijk de veiligheid garandeert voor uzelf, personeel en patiënt. Het zoeken, selecteren, offertes opvragen, doornemen van de algemene voorwaarden vergt enorm veel tijd en inzicht. 

Gaan we nieuwe apparatuur aanschaffen? Of komen we uit de voeten met occasions? Houd er rekening mee dat nieuwe apparatuur voor één behandelkamer met steri minimaal uitkomt op € 85.000,- Van behandelstoel tot uithardlamp en van thermodesinfector tot helix test kits voor de autoclaaf. (Dit is een gemiddelde prijs van gemiddelde kwaliteit apparatuur via de leveranciers in Nederland). Via het buitenland kunt u ook bestellen, houd er wel rekening mee dat er dan meer uitzoekwerk nodig is en de algemene voorwaarden niet eenvoudig te handhaven zijn als het bijvoorbeeld op garantie of nalevering aankomt. 

Terwijl de praktijk wordt verbouwd en apparatuur wordt geïnstalleerd is de huur van het pand al begonnen. Huur bedraagt gemiddeld € 1100,- (incl service en btw per maand) houd er ook rekening mee dat bij een oude bedrijfsruimte geen btw van toepassing is i.v.m. afschrijvingskosten. Dit is een gemiddelde huurprijs van ongeveer 50 á 60 vierkante meter. Omdat er nog geen patiënten aanwezig zijn, zijn er geen directe inkomsten uit de praktijk waaruit de huur betaald kan worden. Het werken bij een tweede praktijk als inkomstenbron is noodzakelijk. Zorg dus vooraf aan de oprichting van de praktijk dat u bij een praktijk werkt voor ongeveer 3 á 4 dagen om de vaste lasten van de nieuw opgerichte praktijk op te kunnen vangen.

Een nieuw op te richten praktijk vergt meer aandacht voor het marketing gedeelte. De praktijk moet geprofileerd worden. Er is behoefte aan nieuwe patiënten. Hoe gaat u de patiënten bereiken? Waarom zouden patiënten uw praktijk kiezen en niet de bestaande vertrouwde praktijk 500 meter verderop? En nog meer essentiële vragen die de oprichting van een praktijk tot een succes kunnen maken, mits u op strategische wijze en consequent bepaalde activiteiten toepast.

Gelukkig zijn veruit de meeste tandartsen/mondhygiënst ondernemers erop gericht zelf het wiel uit te vinden en proefondervindelijk te starten. Houd er echter wel sterk rekening mee dat het opnieuw bedenken van de startfase u zeer veel tijd gaat kosten waarbij de uitkomst niet altijd gewenst is. Loop geen risico wanneer u al een grote investering in geld en tijd heeft gedaan.

Neem contact op met Madevo!  Wij hebben jarenlange ervaring met praktijkovernames en het oprichten van een praktijk. Wij weten welke praktijk potentie heeft en of het oprichten van een praktijk bij u past of niet. Wij weten welke obstakels er in het ondernemerschap zitten, welke risico's u moet mijden. Het aanwenden van nieuwe patiënten is dagelijkse kost voor ons. Wij zien direct waar een contract aan dient te voldoen. 

Wij hebben talloze waargebeurde casussen waar we voortdurend onze lering uit trekken, om steeds beter te worden. Door gedurende de jaren steeds beter te worden en inmiddels de beste te zijn, wil Madevo haar toegevoegde waarde duurzaam bijdragen aan uw praktijk.

Madevo B.V. pionier in advies voor tandartspraktijken!


 
E-mailen
Bellen
Instagram