Werving personeel

Het vinden van de juiste medewerker kan een zeer intensieve taak worden, als dat niet strategisch wordt aangepakt. 

Madevo screent een nieuwe medewerker uitvoerig op ervaring en capaciteiten. Zo kunnen wij een garantie geven voor de beste aansluiting tussen praktijk en personeel. Ook hierin het voordeligste tarief!


Beheer Personeelsdossier

Heeft u personeel in   dienst? 1 of 25 personeelsleden? Dat maakt geen verschil uit voor de wijze  van registratie en archivering. Afhankelijk van de dynamiek met personeel kan   het personeelsdossier veel tijd in beslag nemen bij het registreren van alle   mutaties. Een email naar de boekhouder voor ziektemelding, weer beter melden,   zijn allemaal zaken die even uw tijd in beslag nemen.

Wanneer alle informatie   van een medewerker eenvoudig te raadplegen is en specifieke informatie te   filteren is, dan heeft u eeen goede personeelsadministratie. Inhoudelijk gaat   het natuurlijk nog verder. Wat voor antwoord geef je een medewerker die een   extra verlofdag wil claimen of een medewerker die vindt dat een taak niet   onder haar verantwoordelijkheid valt. Dit soort zaken worden denkmateriaal   die u mee naar huis neemt. Zorgen en uitzoekwerk. 

Wij van Madevo nemen uw zorgen weg. Per   heden kunnen medewerkers met alle vragen bij ons terecht. Wij geven een voor   u zo gunstig mogelijk antwoord aan personeel. Valide, actueel, rechtsgeldig   en/of acceptabel en aanvaardbaar voor de medewerker.

Wilt u geen personeelszorgen en meer tijd   overhouden voor andere zaken?

Evaluatiegesprek

Evaluatiegesprekken   met personeel beginnen bij een goede afspraak en voorbereiding. Dit is nodig,   zodat u zelf en uw medewerker de gelegenheid krijgt om alle gewenste punten   te bespreken. Een ontbrekende punt, zorgt altijd voor een onvolledige   conversatie, want op een later tijdstip komt de vraag/verzoek weer   terug. 

Daarnaast is het van belang objectief te   zijn in het gesprek. Dit kan nadelig uitpakken voor de band die u heeft met   de medewerker, als u bijvoorbeeld een verzoek tot salarisverhoging   afwijst. 

Wij hebben tot op heden honderden   evaluatiegesprekken gevoerd met medewerkers van alle functies en leeftijden   en wij weten het gesprek in goede banen te leiden. Ten gunste van u   uiteraard. U vertelt ons wat er gezegd moet worden en wij leiden het gesprek   en informeren u daarover.

Wilt u dat al uw evaluatiegesprekken met   personeel 100% soepel verlopen?

 

 

 


 


 


 


 

 

 
E-mailen
Bellen
Instagram