Juridisch Advies

Gelukkig verlopen   alle praktijkzaken dagelijks soepel en weet de tandarts/eigenaar wat er   speelt tussen personeel, met leveranciers en met patiënten. Echter, bij een   eventuele conflict komen de belangen meer naar voren en in het geding.

Bij een beginnend conflict of ontstane   conflict, raken beide partijen in paniek en kan men niet effectief zoeken   naar een oplossing, omdat stress vaak een groter rol speelt. 

Wij hebben ervaring met alle conflicten   die kunnen onstaan binnen een tandartspraktijk en daar omheen. In de meeste  gevallen ligt hier een belang, waarbij juridische feiten ten grondslag   liggen. Hierbij is het zeer belangrijk om ter bescherming van de praktijkbelangen   en uit resprect voor alle tegenpartijen, om een goede dossiervorming te   hebben en een zaak volgens de wettelijke richtlijnen te laten verlopen. 

Ons eerste gesprek   over juridische zaken is geheel vrijblijvend. Hierin geven wij gericht advies en informatie.

Voorbeeld uit de praktijk

Een patiënt had   besloten om 4 maanden na een endo behandeling een klacht in te dienen, zodat  ze de kosten van de endo behandeling niet hoefde te betalen.

Het verweer van de patiënt was dat de   tandarts haar niet voldoende had geïnformeerd, waardoor zij opnieuw kosten   moest maken om de element te herstellen.

De patiënt vond dat zij volledig in haar   recht stond, omdat er bestaande jurisprudentie (openbare bindende   rechtspraken van rechters) was dat een klacht tegen een endobehandeling

in de meeste gevallen vergoed zou worden.   Daarnaast vond de patiënt dat de tandarts haar had verplicht om voor de endo  behandeling te gaan.

In deze zaak zijn wij betrokken geweest   en hebben wij de patiëntenkaart van die patiënt uitvoerig bestudeerd met de  tandarts. Hierbij hebben wij de tandarts ondervraagd

en hebben wij de patiënt vragen gesteld   over de behandeling.

De conclusie was dat alle communicatie   vooraf aan de behandeling correct was uitgevoerd en vooral geadministreerd in  de patiëntenkaart. De patiënt was uitdrukkelijke 

toestemming gevraagd om de endo uit te   mogen voeren. Daarbij waren de overige alternatievern besproken voor dat   element. De endo was op dat moment de beste oplossing en 

De communicatie, administratie en vooral   behandeling was volledig uitgevoerd volgens richtlijnen en protocollen. Alle  gebruikte materialen waren correct, de patiënt was aangehoord.

De patiënt besloot er toch een zaak van   te maken. Na het opsturen van de documenten die de advocaat van de patiënt  verzocht, kregen we via diens advocatenkantoor destijds bericht, dat de  patiënt de zaak had ingetrokken, omdat diens advocaat had aangegeven dat het   handelen van de praktijk correct en haar zaak geen kans had. 
E-mailen
Bellen
Instagram