Financieel Advies


Niet alleen weten hoe   u er financieel voor staat, maar ook wat de mogelijkheden voor uw praktijk of   privé zijn. Onze ervaring met financieel advies vanuit o.a. de Rabobank en   onze ervaring binnen tandartspraktijken, heeft ervoor gezorgd dat wij verder   kijken dan de gemiddelde boekhouder. Tegen een lager tarief.

Wij stellen niet alleen de jaarcijfers op   of doen niet zomaar uw IB aangifte, wij denken actief mee naar wat de   mogelijkheden zijn in de breedste zin.


Voorbeeld uit de   praktijk van een waargebeurd verha

Een willekeurige   accountant had voor een praktijk de loonkosten gecorrigeerd van een medewerker die met   ziekteverzuim was

Van deze medewerker verliep het contract   van bepaalde tijd, hierna zou de medewerker officieel in aanmerking komen   voor een onbepaalde contract.

Bij het corrigeren van de   loonspecificaties, heeft de accountant routinematig geadviseerd om de   medewerker een nieuwe contract te geven, terwijl hij nota bene,

bezig was met haar dossier en wist dat de medewerker zich veelvuldig had ziekgemeld. Alsnog had hij geadviseerd haar   een contract van onbepaalde tijd te geven. 

De in goede trouw handelede tandarts ging   op het advies van de accountant af en gaf een contract van onbepaalde tijd. 2  maanden later, meld de medewerker zich opnieuw ziek

Ditmaal een burnout. Ongelukkig was de   tandarts niet verzekerd tegen ziekteverzuimkosten, omdat dat ook nooit was   geadviseerd, waardoor de loon van de medewerker 2 lange jaren moesten worden   doorbetaald. 

Geen budget voor een extra medewerker,   overige assistentes die zich dan ook vaker gaan ziekmelden, patiënten bleven   langer in de wacht wanneer ze belden. Er werd niet meer adequaat gereageerd   op emails van patiënten. Uiteindelijk waren ze 2 jaar verder en 1100   patiënten kwijt. De medewerker die 2 jaar lang thuis zat met een volle   salaris, melde zich nooit meer beter. Nadat de loonbetaling van rechtswege   ophield, ging ze elders solliciteren en ging ze vrolijk verder werken. 

De band tussen de overige medewerkers   werd slecht, de tandarts ging scheiden, de praktijk kwam in de verkoop tegen   een bijzonder lage prijs.

Nadat de tandarts had gevraagd waarom de   accountantsbureau hem niet had gewaarschuwd voor de grote impact van die   zieke medewerker, zei de accountant "Wij zijn enkel verantwoordelijk  voor de cijfers  en dat staat ook in   het contract wat u getekend heeft, we zijn niet verantwoordelijk voor de   gevolgen van uw toezeggingen naar uw personeel".

Een waargebeurde dramatische verhaal,   waarin bevestigd wordt dat bepaalde partijen het niet interesseert wat er   verder met uw praktijk of u zelf gebeurt, zolang ze maar uw opdracht krijgen.


Dit is een van de   redenen dat MADEVO is ontstaan, om naast advies ook out of the box te denken   en echt actief met u mee te denken over mogelijke risico's die verder reiken   dan een beslissign.

Wij voelen ons voor onbepaalde tijd   verantwoordelijk voor het advies wat wij geven.


Kostenreductie

Tot op heden hebben   wij veelvuldig praktijk geholpen die te maken hadden met onopgeloste   vraagstukken met betrekking tot de uitgaven. Binnen een praktijk worden de   meeste taken

routinetaken, zo ook de uitgaven. Als de   uitgavenposten niet in de gaten worden gehouden, dan zal dat snel resulteren   in een magere netto winst. Dit kan eenvoudig voorkomen worden.

Voorbeeld uit de praktijk

Een praktijkhouder   vertelde eens dat ze een omzet hadden van 500.000 euro per jaar, maar aan het   einde van het jaar een geringe bedrijfsresultaat op de jaarrekening zagen. De   tandarts gaf destijds aan zeker te weten dat hij alle uitgaven vaak  controleerde en dat hij niet te veel uitgaf.

Na een bondige analyse en een goed   gesprek, bleek dat er onnodig veel voorraad werd besteld en dat er onnodig   veel uitgaven werden gedaan.

De eigenaar bestelde per week gemiddeld 2   keer broodjes voor de dames. (per keer 3 broodjes van 5 euro, is 30 euro per   week aan broodjes) per jaar gingen ze 3 keer cullinair uit eten met   uitgebreide borrel tafel (per keer 500 euro) 1500 per jaar. Alleen al aan   eten en drinken werd er dus 3000 euro besteedt. Na een uitgebreide analyse en   alle uitgaven op relevantie orde naast elkaar te hebben gezet.

Kwamen we uit op een bedrag van 42.000   euro per jaar.

Het jaar daarop met de nieuwe aanpak werd   er 40,000 euro bespaard. Dat is bijna 8,5% van de bruto jaaromzet. Vergeleken   met voorgaande jaren was een verhoging van het bedrijsresultaat met 40.000   significant.


Bezuinigen betekent zeker niet, dat u   opeens zonder lekker koffie zit of de medewerkers tekort doet. Bezuinigen is   strategischer omgaan met de uitgaven.


 
E-mailen
Bellen
Instagram